Site Kullanım Antlaşması

tanıtım

Bu Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik Kullanımı, Şartlar ve Koşullar ve Osmanly'da yayınlanan tüm politikalar (Osmanly) ve (siteye tescilli veya tescilsiz erişen kullanıcı) veya (tescilli veya tescilsiz reklamlardan yararlanan müşteri) haklarını korumak ve korumak için geliştirilmiştir. ).

 Anlaşma elektronik işlemler sistemi temelinde oluşturuldu. Şartlar, koşullar, hükümler ve yasal uyuşmazlıklar Türkiye'de yürürlükte olan yasalara, mevzuata ve düzenlemelere tabidir.

 Kullanıcı olarak, siteyi kullanırsanız veya siteye erişirseniz veya hizmete kaydolursanız, bu sözleşmede belirtilenlerin hepsine bağlı kalmayı kabul edersiniz. Osmanly sitesi bu sözleşmeyi istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir ve güncellemeyi sitede veya başka bir şekilde duyurduktan sonra tüm taraflar için bağlayıcıdır.

 tanım

Osmanli, merkezi Trabzon'da bulunan bir Türk kurumu olan Osmanli web sitesinin sahibi olup, kullanıcının (elektronik kaydın yaratıcısı) hizmetlerini sunmasını ve belirli koşullara ve kontrollere göre hedef müşteriye (elektronik kaydın geleceği) teslim etmesini sağlayan elektronik bir platformdur. Ve bu anlaşmada (Osmanly) veya (biz) veya (biz) veya (Osmanly Sitesi) olarak adlandırılır ve burada ilk tarafı temsil eder.

 Kullanıcı, siteye erişen ve hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak yararlanan elektronik kaydı oluşturan (birey, kurum veya şirket) ve üye veya ikinci tarafça belirtilir.

 Müşteri: Elektronik kaydın bittiği ve kullanıcı (elektronik kaydın yaratıcısı) tarafından hedeflenen tüzel kişi (kişi, kurum veya şirket). Elektronik kayıt: Kullanıcı tarafından oluşturulan (elektronik kaydın yaratıcısı) oluşturulan, korunan veya gönderilen verilerdir ve bir hizmet, hizmet talebi, yanıtlar veya özel mesajlar sağlama biçimindedir.

 Kullanım Koşulları

Bu sözleşmenin ikinci tarafı olarak, sitenin hizmetlerinden yararlanmayı kabul ederek aşağıdakilere uymanız gerekir:

Sitede bulunan derecelendirmeler için uygun olmayan ve pazarlanmasına veya kiralanmasına izin verilen içerik veya öğelerin reklamını yapmak veya indirmemek Reklamın ve yasaklanan reklamların şartlarını gözden geçirmelisiniz. Sitenin yasalarına, politikasına veya düzenlemelerine veya üçüncü taraf haklarına sızmamak veya bunları atlatmamak.

Reklamı Osmanly'den kopyalayıp başka sitelerde yayınlamamak.

Reklamlara veya diğer kullanıcı verilerine erişmek veya Osmanly politikasını ve haklarını ihlal etmek için yasadışı herhangi bir yöntem kullanmamak veya site içeriğine erişmek veya Osmanly sitesi veya sitenin müşterileri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak ve toplamak ve bunlardan herhangi bir şekilde yararlanmak veya yeniden yayınlamak.

Bu sözleşmeyi tamamlamak için yasal olarak yetkili değilseniz hizmetlerimizi kullanmamak. Örneğin, 18 yaşından küçüksünüz veya siteyi kullanmanız geçici veya kalıcı olarak engellendi.

Pazarlama ya da kiralamada fiyatları manipüle etmemek ve diğer kullanıcılara zarar vermemek.

Sahte, yanlış, yanıltıcı, aldatıcı, iftira niteliğinde veya küçük düşürücü reklamlar veya yorumlar yayınlamamak.

Uluslararası politikalara, egemenliklere veya kişiliklere veya Osmanly'deki meşru pazarlama ve leasing ile ilgili olmayan tartışmalara maruz bırakılmamalıdır.

Kurumun logosunu veya hizmetlerini taşırken hesabınızı veya etkinliğinizi başka yerlere aktarmamak.

Osmanly'ye ait veya Osmanli'ye lisanslı olan telif hakkı, ticari markalar, patentler, tanıtım, veritabanları veya diğer mülkiyet veya fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemek.

Başkalarının mülkiyet haklarını, fikri mülkiyet haklarını veya patentlerini ihlal etmemek.

İnsan haklarını veya vahşi yaşamı koruma sistemlerini ihlal etmemek.

Ticari veya başka amaçlarla diğer site kullanıcıları hakkında bilgi toplamak değil.

Osmanlı'nın itibarına zarar verebilecek hiçbir şey yapmamak.

Kurumdan resmi bir izniniz olmadığı sürece, Osmanly niteliğini, temsilcisini veya çalışanını veya kuruma ait olduğunuzu gösteren başka bir niteliği taklit etmemek.

Bu hizmetin kullanımı, yalnızca aşağıdaki şirketlere ait olan ve kullanıcı olmayan kullanıcılar dışında, herhangi bir insan olmayan kullanıcı tarafından yasaklanmıştır:

Google

Facebook

heyecan

Bu koşullara uyulmaması, Osmanly'ye üyeliğinizi alıkoyma ve siteyi size bildirmek zorunda kalmadan siteye erişmenizi engelleme konusunda tam bir hak verir ve siteyi kabul etmedikçe siteyi kullanmaya dönmemeyi taahhüt edersiniz.

Osmanly'nin sorumluluğu

Osmanly, kullanıcının reklamını kabul edilen kullanım politikasına göre görüntülemesini sağlayan bir hizmet sağlar ve kullanıcının siteyi kullanma politikasına uymaması ve reklamveren ile turist veya başka herhangi bir tarafın maruz kaldığı herhangi bir risk, hasar, sonuç veya kayıptan sorumlu değiliz ve herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Kim hasara uğradı, bir bağlantı yoluyla bizi bilgilendirin, bizimle iletişime geçin ve ona verilen zararı açıklayın.Osmanlı, herhangi bir sorumluluk olmaksızın olayın türüne göre harekete geçecektir. Osmanly sitesini kullanmanız, girdiğiniz verilerinizi kurumsal sunucularda kaydetmemize izin verdiğiniz anlamına gelir ve bu verileri görüntüleme ve inceleme hakkımız vardır. Ayrıca, kullanım sözleşmesinin ihlali olmadığından emin olmak için gerektiğinde özel iletileri izleme uygunluğumuzu da kabul edersiniz. Reklamı silme ve gerektiğinde ekli resimleri elden çıkarma hakkımız vardır. Site yöneticileri ve amirlerinin genelgesi, kararları ve direktifleri, site, mobil, e-posta veya bildirim sistemi ile ilgili mesajlar yoluyla kendisine teslim edildikten sonra ikinci tarafa bağlayıcıdır ve buna uymaları ve buna göre hareket etmeleri gerekir.

 Üyelik koşulları

Üyelik: Kişinin Osmanly web sitesine kaydolduğu ve cep telefonu numarasıyla ilişkilendirildiği ve aşağıdaki koşullara tabi olması gereken kullanıcı adı:

Kayıt işlemi sırasında uygun ve uygun bir isim seçilmelidir.

Sitede her kişi veya kuruluş için birden fazla üyelik kullanmak yasaktır.

Cep telefonu numaranız değiştirilir veya kaybolursa, üyelikle ilişkili cep telefonu numaranızı güncellemeniz gerekir.

Üyelik adınız bir ticari ad veya ticari marka içeriyorsa, ticari markanın sahibi olmanız veya adı veya ticari markayı kullanmak için yetkili olmanız gerekir.

Üyelik satmak veya başka bir tarafa atamak ya da herhangi bir tarafın kullanmasına izin vermek yasaktır.İlk sahibi herhangi bir ihlalden veya yasal sorumluluktan sorumludur ve her iki taraf da satış veya atama durumunda Osmanly sitesindeki kullanım politikasına aykırı olarak değerlendirilecektir. Bir üye üyelik bilgilerini kimseyle paylaşmamakla yükümlüdür.

Osmanly sitesi, internetin gizli bilgileri depolamanın% 100 güvenli bir yolu olmadığını bilerek, verileri korumak ve korumak için gerekli standartları almaya kararlıdır.

Servis, size servis sağlamak amacıyla cihazınızla bazı bilgileri değiştirir.

Site, hizmeti geliştirmek ve iyileştirmek için Google Analytics gibi istatistiksel programlar kullanır.

Siteye içerik ekleme koşulları:

Sitede yasaklanmış malları duyurmamayı taahhüt ediyorsunuz.

Siteye yasaklanmış yanıtlar eklememeyi taahhüt ediyorsunuz.

Siteye yasak mesaj göndermemeyi taahhüt ediyorsunuz.

İlan edilen malın kiralama fiyatını belirlemeyi taahhüt edersiniz.

Yanıtlarınızı veya özel mesajlarınızı kullanarak reklamınızı izlemeyi ve müşteri sorularına yanıt vermeyi taahhüt edersiniz.

Yinelenen Reklamlar politikasına uymayı kabul edersiniz.

Reklamı yapılan reklam yalnızca ürün veya kiralama amaçlı olmalıdır.

Reklam tüm ayrıntılarıyla ve doğru bölümde olmalıdır.

Site, silme nedenini belirtmeden herhangi bir reklamı silme hakkına sahiptir.

Siteden herhangi bir reklamın kopyalanması yasaktır.

Web sitesindeki hiçbir reklamın hiçbir kısmı kullanılamaz.

Reklamveren, reklama eklenen resimlerin aynı ilan edilmiş mal olmasını zorunlu kılar.

İçerik görüntüleri ahlaki açıdan uygun ve yüksek kalitede olmalı ve Çalışma veya İnsan Hakları Bakanlığı veya herhangi bir hükümet veya özel kurumu ihlal etmemelidir.

Reklamveren, sitede aynı ürüne 5'ten fazla reklam eklememeyi taahhüt eder.

Yasaklanmış mal ve hizmetlerde listelenen mal ve hizmetlerin reklamını yapmama yükümlülüğüne bağlılık. Ayrıca yasak yanıtlar ve yasak mesajlar listesine de uymalıdır.

Tanımadığınız birine duyurmamanızı veya tanımadığınız birine kaydolmamayı taahhüt edersiniz.

Reklamın güncellenmesi ve değiştirilmesi, bu sözleşmedeki tüm koşullara ve kontrollere tabidir ve kullanıcı, reklamın oluşturulması sırasında veya güncelleme veya değişiklikten sonra meydana gelen ihlallerden sorumludur.

Kullanıcı sorumluluğunu oluşturma, güncelleme ve değiştirme (elektronik kayıt yaratıcısı).

Reklamı güncellemelisiniz. Kullanıcı reklamı güncellemezse, reklam otomatik olarak silinir.

Osmanlı Güvenlik Politikası

Osmanly, kullanım sözleşmesine ve gizlilik kullanımına bağlı kalır, ancak kullanıcılar arasında bunlardan birini veya her ikisini de ihlal eden herhangi bir anlaşmazlığa veya meseleye taraf değiliz.Kullanım sözleşmesi, sitenin bazı taraflarının işlediği bir sözleşmeyi, politikayı, Reklamların bütünlüğünü sağlamak ve kiralamak, sahtekarlık, dolandırıcılık, sahtekarlık ve sahtekârlıkla mücadele etmek ve Türkiye'de izlenen yasaları, mevzuatları ve düzenlemeleri takip etmek için gizlilik ve kullanım koşulları Not alakası varlık önce yasal ve adli kovuşturmaya prosedür kadar. Burada yaygın ihlalleri ve bunlara yönelik gerekli eylemleri listeliyoruz:

Müşteri başka bir tarafça sahtekarlığa ve sahtekarlığa maruz kaldı: Müşteri, ilgili güvenlik yetkililerini bilgilendirmelidir. Müşteri, Bize Ulaşın sayfasındaki bu şikayet formunu doldurmalıdır. Site yönetimi şikayeti gözden geçirecek ve davalı müşteriyi araştıracak ve kullanım sözleşmesini ihlal ettiği teyit edilirse kendisine karşı gerekli önlem alınacaktır. . Site bu tür sorunlara taraf olmayacak ve herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır, ancak resmi bir kapasitede talep edilmesi durumunda yetkili makamlara sahip olduğumuz şeyi sağlayacağız.

Devletin politikasının veya egemenliğinin ihlali: reklam silinecek, reklamverenin üyeliği askıya alınacak ve ilgili yetkililer bilgilendirilecektir.

Yasaklanmış herhangi bir malın reklamının yapılması durumunda: beyan belgelenecek, arşivlenecek, silinecek, üye askıya alınacak ve yetkili makamlar bilgilendirilecektir.

Sitenin içeriğine erişmek veya sitenin ya da sitenin veritabanlarını ya da sitenin müşterilerine ait bilgi ve verileri reklamları kopyalamak ve yeniden yayınlamak amacıyla programlamak amacıyla bir kişinin, kurumun ya da şirketin yasadışı yollarla (yasadışı veri toplama yöntemlerinin ya da herhangi bir yolla girilmesi ya da kullanılması gibi) Veya herhangi bir şekilde faydalanın. Osmanly, diğer tarafa elektronik saldırı ve bilgi suç sistemlerini ihlal ettiği suçu nedeniyle dava açmak için yetkili makamlara gidecek.

Bir bireyin, kurumun veya şirketin Osmanly'den başka bir yere reklam kopyalaması durumunda Osmanly, yetkili makamlara dava açmak ve kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasıyla diğer tarafı takip etmek için gidecektir.

Mülkiyet haklarının, fikri mülkiyetin veya üçüncü bir tarafın patentlerinin ihlali: Haklarınızdan birinin ihlal edildiğine inanıyorsanız, hakların ihlali ile ilgili şikayet formunu doldurmalı ve yayınlanan duyuruda ihlalin kanıtını sunmalısınız. Osmanly şikayeti inceleyecek, inceleyecek ve doğru olduğundan emin olacak ve sonuca göre gerekli önlemleri alacaktır. Haklarınızı ihlal eden partiyi kovuşturmak istiyorsanız yetkili makamlara gitmelisiniz. Osmanly'nin davanın tarafı olmayacağını ve bundan sorumlu olmadığını ve hiçbir sorumluluğumuz olmadığını unutmayın.

İkinci tarafın başka bir üyenin yanlış bir değerlendirmesi yapması durumunda, iki üye askıya alınacak ve aralarındaki işbirliğinin netleşmesi durumunda siteyi kullanmaları engellenecektir. Bu değerlendirmenin yol açtığı herhangi bir sonuç için önlem alınacaktır.

Hakaret ve gizliliğin ihlaline maruz kalma: Müşteri bunun için bir şikayet formu doldurmalıdır. Site yönetimi şikayeti gözden geçirecek ve davalı müşteriyi araştıracak ve kendisine karşı gerekli önlemleri alacak ve kullanım sözleşmesini ihlal ettiği teyit edilecekse. Hasarı sürdüren müşterinin şikayette bulunmak için ilgili makamlara gitmesi gerekir. Osmanly, bu tür davalara taraf olmayacak ve sorumluluk üstlenmeyecek, ancak resmi bir kapasitede talep edilmesi durumunda yetkili makamlara gerekli verileri sağlayacağız.

Rahatsızlık: Bir müşteri başka bir müşteri tarafından taciz edildiğinde, bu durumu siteye bildirmeli ve şikayet incelenecek ve bu konuda uygun önlemler alınacaktır.

Gizlilik Politikası

Bilgilerin gizliliği ve gizliliği Verilerinizin İnternet'te gizliliği ile ilgili endişelerinizi ve endişelerinizi takdir ediyoruz. Bu politika, web sitemizi ziyaret ettiğinizde sizden topladığımız verilerin doğasını ve bu kişisel verilerle nasıl başa çıktığımızı anlamanıza yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

 Göz atma Bu siteyi tararken kişisel verilerinizi bilgisayarınızdan veya cep telefonunuzdan toplamak için bu siteyi tasarlamadık, aksine sizin verdiğiniz veriler sadece bilginizle ve özgür iradenizle kullanılacaktır.

 İnternet Protokolü (IP) adresi Bu web sitesi dahil herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, ana makine sunucusu İnternet Protokolü (IP) adresinizi, ziyaret tarih ve saatinizi, kullandığınız İnternet tarayıcısının türünü ve herhangi bir web sitesinin URL'sini kaydeder Bu sizi bu web sitesine yönlendirecektir.

 İnternetteki diğer sitelere linkler Sitemiz İnternet'teki diğer sitelere linkler içerebilir. Bu sitelerden biz sorumlu değiliz, bu sitedeki herhangi bir bağlantı üzerinden erişilen bu sitelerin gizlilik politikalarını ve içeriklerini görebilirsiniz.

 Bilgilerin açıklanması Aldığımız tüm kişisel verilerin gizliliğini ve gizliliğini her zaman koruyacağız. Bu bilgiler, herhangi bir yasa altında gerekmedikçe veya yasaya uymak, bu sitenin veya bu hakların faydalanıcılarının mülkiyet haklarını savunmak veya korumak için böyle bir prosedürün gerekli veya arzu edilir olduğuna inanmadığımız sürece açıklanmayacaktır.

 İstediğiniz işlemleri gerçekleştirmek için gerekli veriler Kendi verilerinize ihtiyaç duyduğumuzda, sizden kendi özgür iradenizi vermenizi isteyeceğiz. Bu bilgiler sizinle iletişim kurmamıza ve isteklerinizi mümkün olan her yerde gerçekleştirmemize yardımcı olacaktır. Sağladığınız veriler, sizi tanımlamak için kullanılabilecek herhangi bir veri içermeden istatistiksel amaçlar ve araştırmalar için kullanılan kolektif veriler dahilinde yapılmadıkça, önceden ve yazılı onayınızı almadan kendi yararına pazarlama amacıyla hiçbir üçüncü tarafa satılmayacaktır.

Bizimle iletişime geçtiğinizde, sağladığınız tüm veriler gizli tutulacaktır. Çevrimiçi gönderilen formlar, sitemizi geliştirmemize yardımcı olacak verilerin gönderilmesini gerektirir. Sağladığınız veriler, bu siteden veya web sitelerinden herhangi birinden gelen tüm sorularınızı, yorumlarınızı veya taleplerinizi yanıtlamak için kullanılacaktır.

 Bilgilerin herhangi bir üçüncü tarafa ifşası Bu site veya bağlı siteleri dışında herhangi bir üçüncü tarafın çıkarına herhangi bir bilgi satmayacağız, ticaret yapmayacağız, kiralamayacağız veya ifşa etmeyeceğiz.

 Gizlilik Politikası ve Bilgi Gizliliğinde Değişiklikler Gerektiğinde ve uygun olduğunda Gizlilik Politikası ve Gizlilik Politikası hüküm ve koşullarında değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Değişiklikler burada veya ana gizlilik politikası sayfasında uygulanacak ve elde ettiğimiz veriler, onu nasıl kullanacağımız ve kime sağlayacağımız hakkında sürekli olarak bilgilendirileceksiniz. Bize ulaşın Gerekirse, web sitemizin bağlantılarında yer alan bize ulaşın bağlantısını tıklayarak veya yukarıdaki alan adından osmanle.net e-postamıza göndererek bize ulaşabilirsiniz.

 Son olarak, verilerin gizliliği ve gizliliği ile ilgili endişeleriniz ve endişeleriniz bizim için çok önemlidir. Bunun bu politika ile gerçekleştirileceğini umuyoruz.